Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3440:
Voorziening en afwaardering voor regresvordering op partner in v.o.f.

X was enig aandeelhouder van BV B. Hij woonde ongehuwd samen met Y, met wie hij in een v.o.f. een ruitersportcentrum exploiteerde. BV B en de v.o.f. hadden sinds 2001 een rekening-courantverhouding en vanaf 2003 verhuurde BV B bedrijfsruimte aan de v.o.f. Eind 2010 had de v.o.f. een r/c-schuld en huurschuld aan BV B van […]

Overgangsrecht afschaffing BTW-landbouwregeling verruimd

De staatssecretaris heeft een tweede nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Wet afschaffing BTW-landbouwregeling. Landbouwers krijgen meer tijd bij de toepassing van het overgangsrecht. De landbouwer die onder de BTW-landbouwregeling viel, krijgt niet alleen het eerste kwartaal van 2018 maar het hele jaar 2018 de tijd om zijn recht op aftrek in één keer […]

Geen subjectiveringen bij verlengde navorderingstermijn Zwitsers tegoed

X was in november 2011 door Credit Suisse op de hoogte gebracht van het bestaan van een Zwitserse bankrekening waartoe zij gerechtigd was. De bankrekening was na het overlijden van haar grootvader door haar oom en tante geopend en het saldo bedroeg ultimo 2002 € 3.548.569 en ultimo 2010 € 3.762.035. In maart 2014 ontving […]

Paraplufinancieringsarrest belette kostenaftrek niet

BV X en BV Y bezaten direct en indirect aandelen in andere vennootschappen die actief waren in de weg- en waterbouw. De vennootschappen van de groep hadden in totaal tien bankrekeningen bij de Rabobank. In 2007 gingen de vennootschappen van de groep een rentecompensatie- en saldoverrekeningsovereenkomst met de Rabobank aan, waar een gemeenschappelijke kredietfaciliteit bij […]

Hof verwijst naar ander Hof in verband met dubbelrol van belastingadviseur

BV X exploiteerde een recreatiepark. Bezoekers konden tegen vergoeding deelnemen aan onder meer midgetgolf en jeu de boules. Er konden ook fietsen, tandems, trapkarren, steppen en skelters worden gehuurd. De hiervoor in rekening te brengen prijs was afhankelijk van het soort voertuig en de duur van het gebruik. De voertuigen werden voornamelijk buiten het recreatiepark […]

Postbusadres op factuur voldoende voor aftrek van voorbelasting

Het EU-Hof van Justitie heeft de vragen beantwoord van het Duitse Bundesfinanzhof over de factuurvereisten voor de aftrek van voorbelasting. De Duitse rechter wilde weten of een factuur voldoet aan de eis van het "volledige adres" in de zin van artikel 226, onderdeel 5, van de BTW-richtlijn, wanneer de ondernemer die goederen heeft geleverd of […]

EU-Hof: recht op toegang tot informatie en documenten bij BTW-controles

Het echtpaar Ispas ontwikkelde samen vastgoed. Bij een belastingcontrole werd vastgesteld dat zij vijf vergunningen hadden verkregen voor de bouw van appartementen en zij de op basis daarvan gebouwde appartementen vanaf december 2007 hadden verkocht. De Roemeense belastingdienst vond dat het echtpaar met het sluiten met 73 verkoopovereenkomsten belastingplichtig voor de BTW was en legde […]

Hof zag geen mogelijkheid tot beroepsverbod voor belastingadviseur

De strafkamer van Rechtbank Gelderland veroordeelde belastingadviseur X in 2016 tot een gevangenisstraf van 15 maanden, onder meer voor het doen van onjuiste aangiften LB en BTW en het voeren van een onjuiste administratie. Daarnaast ontzette de Rechtbank hem vanwege recidive gedurende vijf jaar van het recht om het beroep van belastingadviseur uit te oefenen. […]

Rechtbank kon vraag over fiscaal inwonerschap VS nog niet beantwoorden

X aanvaardde in 2011 een aanstelling als hoogleraar aan een universiteit in de Verenigde Staten. Hij huurde een appartement en verzekerde zich voor zijn ziektekosten in de VS. Ook had hij daar een bankrekening. Hij hield gedurende zijn verblijf in de VS zijn Nederlandse woning en bankrekeningen aan. Eind 2012 kwam X terug naar Nederland […]

Na aanmaning ontvangen aangiften wél ingediend, navordering Vpb terecht

BV X diende haar aangifte Vpb over 2013 niet in, ook niet na een herinnering en aanmaning. De inspecteur legde daarom een ambtshalve aanslag op naar een belastbaar bedrag van € 75.000 en een verzuimboete van € 5.278 omdat BV X stelselmatig geen aangifte deed. Ook de aangifte Vpb 2014 diende BV X niet in. […]

meer resultaten:
1