Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4117:
Voetbalclub geen recht op BTW-aftrek voor catering bij business seats

Betaald voetbalorganisatie X bood tegen vergoeding business seats aan waar wedstrijden konden worden bijgewoond en gebruik kon worden gemaakt van catering. De vergoeding voor het gebruik van een business seat was één vaste prijs inclusief catering, waarover X 6% BTW factureerde. De catering werd door een derde partij verzorgd, die X daarvoor kosten in rekening […]

EU-rechtelijk verdedigingsbeginsel verplicht niet tot hoorgesprek

X voldeed BPM voor het registreren in het Nederlandse kentekenregister van een personenauto Mercedes-Benz CLS-klasse 55AMG. Hij deed dat op basis van de koerslijst X-Ray. Omdat zijn type auto daarin niet was vermeld, koos hij voor de beste gelijkende versie in rangorde naar beneden toe. De inspecteur accepteerde dat niet en stelde dat X de […]

Verzuimboete van € 369 voor 8 seconden te laat ontvangen aangifte

Nadat X was aangemaand dat haar aangifte IB 2016 uiterlijk 17 november 2017 binnen moest zijn, verstuurde zij op 17 november 2017 om 23:59:29 elektronisch haar aangifte. De inspecteur ontving de aangifte op 18 november 2017 om 00:00:08 en legde een verzuimboete op van € 369 wegens het niet-tijdig doen van aangifte. X ging daartegen […]

Italiaans loon van in Nederland wonende piloot van Britse Easyjet in Italië belast

De in Nederland wonende X werkte als gezagvoerder voor de in het Verenigd Koninkrijk (VK) gevestigde luchtvaartmaatschappij easyJet Airline Company Ltd. Tot en met mei 2014 was hij gestationeerd op de luchthaven van Milaan-Malpensa, in Italië. In verband hiermee verbleef hij 73 dagen in Italië. Op de inkomsten was Italiaanse belasting ingehouden. In zijn aangifte […]

Verstrijken termijn voor uitspraak ontsloeg inspecteur niet van hoorplicht

Nadat X van de inspecteur een vooraankondiging van de uitspraak op haar bezwaar had ontvangen, liet zij op 15 februari 2017 weten dat zij gehoord wilde worden. Vrijwel tegelijkertijd stuurde X een brief aan de inspecteur waarin zij de inspecteur vroeg om op straffe van een dwangsom binnen twee weken alsnog uitspraak op bezwaar te […]

Ook bij 24-maandstoets van 30%-regeling geldt woonplaatsbegrip van artikel 4 AWR

De 22-jarige X kwam in 2011 voor studiedoeleinden van India naar Duitsland. In 2014 behaalde hij een Master. Sinds 2015 was X in dienstbetrekking van werkgever B in Nederland. Zowel tijdens zijn studie in Duitsland als tijdens zijn dienstverband bij B beschikte X over een woonruimte in Duitsland, maar vanaf 2016 stond hij ingeschreven in […]

Vof gericht op voordeel met willekeurige afschrijving geen bron van inkomen

X bezat aandelen in verschillende BV’s, waaronder in machinefabriek BV Y en BV Z. Eind 2009 ging X samen met enkele anderen een vof aan, die vervolgens voor € 1,7 mln een draaibank kocht. Deze werd in 2011 geleverd. Daarna brachten de vennoten hun aandelen ruisend in een BV in en begin 2012 werd de […]

Vaststelling van de fiscale woon- en fiscale vestigingsplaats

De staatssecretaris heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek van mr. N. Kolste van DFLS Legal&Tax in Amsterdam enige (beleids)documenten openbaar gemaakt over het vaststellen van de fiscale woonplaats van natuurlijke personen en de fiscale vestigingsplaats van lichamen voor situaties waarin wel en waarin geen (bilateraal) belastingverdrag van toepassing is. Sommige documenten zijn niet verstrekt, omdat […]

Schuld van € 3 mln door goed koopmansgebruik al vrijgevallen in 2011

BV X had verschillende bedragen geleend van E GmbH. Eind 2010 bedroeg de totale schuld van BV X aan E GmbH € 3,1 mln. E GmbH ging in 2011 failliet. BV X sloot een schikkingsovereenkomst met de curator op grond waarvan zij haar schulden aan E GmbH afkocht tegen betaling van € 50.000. In haar […]

Coffeeshophouder niet beboet voor verzwijgen van 75% van omzet

Na waarnemingen ter plaatse en een boekenonderzoek bij de coffeeshop van X concludeerde de inspecteur dat X in de jaren 2009 tot en met 2013 ongeveer 75% van de omzet niet had verantwoord. Hij corrigeerde de omzet en schrapte bovendien de door X geclaimde zelfstandigenaftrek. X verbleef volgens de bedrijfsleider van de coffeeshop grote delen […]

meer resultaten:
1