Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4323:
Inspecteur schond hoorplicht door afwijzing verzoek telefonisch horen

X claimde in haar aangiften IB over 2014 en 2015 aftrek van zorgkosten. De inspecteur weigerde de aftrek gedeeltelijk. X ging in beroep en stelde dat de inspecteur voor beide jaren de hoorplicht had geschonden omdat hij haar verzoek om het hoorgesprek telefonisch te laten plaatsvinden had afgewezen. Hof Amsterdam negeerde de klacht van X […]

Navordering na onderzoek bij malafide belastingconsulent bleef in stand

In de aangiften IB 2011 tot en met 2014 van X en Y werden uitgaven voor specifieke zorgkosten in aftrek gebracht. De aangiften waren ingediend door belastingconsulent A. In mei 2014 startte de inspecteur een onderzoek naar het aangiftegedrag van A. Eind 2015 lukte het na een tweede onderzoek een bestand samen te stellen met […]

Hof weigert gemachtigde om beledigend en mogelijk lasterlijk taalgebruik

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een tussenuitspraak op het hoger beroep tegen een naheffingsaanslag BPM de gemachtigde in deze procedure geweigerd. Het taalgebruik van de gemachtigde kwam volgens het Hof structureel in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke omgangsvormen. Hij uitte verwijten en beschuldigingen aan burgerlijke en rechterlijke ambtenaren, aan rechterlijke colleges en aan […]

Recreatieterrein met 12 chalets en caravans voor WOZ één object

X was eigenaar van een woning en een recreatieterrein met 12 staanplaatsen die werden verhuurd aan recreanten die daarop een eigen chalet of stacaravan plaatsten. De gemeente Alphen aan den Rijn gaf een WOZ-beschikking voor de woning en 12 afzonderlijke WOZ-waarden voor de staanplaatsen met inbegrip van de bijbehorende stacaravan. De chalets en stacaravan waren […]

Navordering door compromis niet mogelijk buiten vijfjaarstermijn

Tot de nalatenschap van de in 2002 overleden Z behoorden alle aandelen in BV A met een waarde van ruim € 15,7 mln. BV A had een vordering van ruim € 11,4 mln op een deelneming. De inspecteur legde aan de erfgenamen (twee nichten) en twee zussen (X en Y) een gewone aanslag en een […]

A-G Ettema: 2%-tarief overdrachtsbelasting ook voor kluskavels

In opdracht van de gemeente Den Haag werd een voorheen als bedrijfs- en kantoorpand gebruikt gebouw getransformeerd in een gebouw met zogenoemde kluskavels die een woonfunctie of een bedrijfsfunctie konden krijgen. X en Y kochten beiden in oktober 2016 van de gemeente zo’n kluskavel. Ten tijde van de verkrijging was het pand gestript tot casco […]

Betaalde schenkbelasting behoorde niet tot verkrijgingsprijs a.b.-aandelen

De vader van X richtte in 1989 BV A op. In 1990 schonk hij aan X en twee andere kinderen elk 6% van de aandelen in BV A. Bij de wijziging van de Wet IB 1964 op 1 januari 1997 werd de verkrijgingsprijs van die a.b.-aandelen vastgesteld op € 586.350. In 2012 vond een aandelenfusie […]

A-G: ledenbijdrage aan biologische winkel belast met 21% BTW

BV X had biologische winkels en verkocht voornamelijk producten tegen het verlaagde BTW-tarief, maar ook producten die onder het algemene BTW-tarief vielen. De producten waren dubbel geprijsd: elk product had een consumentenprijs en een lagere ledenprijs. Om de producten tegen de ledenprijs te kunnen kopen moesten de klanten onder meer een participatie verwerven in de […]

Tijdelijk verhuurd deel eigen woning (onbelast) in box I, niet in box III

X en haar fiscale partner Y waren gezamenlijk (ieder voor 50%) eigenaar van een (als eigen woning kwalificerende) woning. Het echtpaar verhuurde de woning in 2017 zowel volledig als gedeeltelijk en behaalde daarmee EURO 7.001 huurinkomsten, waarvan EURO 1.723 betrekking had op de huur van de gehele woning en EURO 5.278 op de verhuur van […]

Door gezamenlijk ondernemingsgewijs verhuren van ruimten geen box III

X en zijn broer Y dreven een onderneming in een maatschap die aanvankelijk bestond uit een landbouwbedrijf en een loonwerkbedrijf. In de loop van de tijd kwamen bedrijfsruimten (voormalige stallen) van het landbouwbedrijf leeg te staan die werden verbouwd tot opslagruimten en die vervolgens werden verhuurd aan derden. De activiteiten van de maatschap bestonden sindsdien […]

meer resultaten:
1