Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5548:
Belastingrente beperkt door doel en strekking regeling

De gemachtigde van de op Malta woonachtige X deed in juli 2017 met een eigen softwarepakket aangifte IB over 2015. Daarin gaf hij geen box 1-inkomen aan, maar wel € 89.126 aan inkomsten waarover Nederland geen IB mocht heffen. In de rubriek “59 Verzamel- en drempelink. Belpl. volgens ingediende aangifte” stond een box 1-inkomen van € 107.081. […]

Winstgrens voor subjectieve Vpb-vrijstelling niet naar rato

De in 2009 opgerichte vereniging voor stylisten X verrichtte zowel belaste als onbelaste activiteiten voor de Vpb. In 2010 bedroeg haar belastbare winst € 9.884, in 2011 € 28.433 en in 2012 € 31.414 (in totaal € 69.731). De inspecteur legde over 2012 een navorderingsaanslag Vpb op naar een belastbare winst van € 31.414, omdat de vrijstelling […]

Belastingadviseur verplicht om privé-agenda aan de fiscus te verstrekken; privacy niet geschonden

X dreef een accountants- en belastingadviesbureau in de vorm van een eenmanszaak. Bij een boekenonderzoek vroeg de inspecteur X om zijn privé-agenda over 2012 tot en met 2018 te verstrekken omdat daarin ook zakelijke afspraken stonden voor het invullen van aangiften voor particulieren en het aantal door X opgegeven aangiften niet overeenkwam met het aantal […]

Leiding van BV in Curaçao: dividend voor DGA niet in Nederland belast

X bezat alle aandelen van de in Nederland opgerichte BV A. Hij emigreerde in de loop van 2005 vanuit Nederland naar Spanje. De inspecteur legde in verband met de emigratie een conserverende aanslag op. Met betrekking tot de aangifte IB 2010 sprak X met de inspecteur af dat hij zijn rekening-courantschuld bij BV A van […]

Indirect belang geen aflopende deelneming meer: verkoopopbrengst belast

NV X breidde op 31 december 2012 haar in 2009 verworven belang van 3,2% in bank Y uit tot 5,1%. In juni 2014 ging bank Y naar de beurs (de London Stock Exchange). NV X maakte geen gebruik van haar recht om extra aandelen te verwerven, waardoor haar belang verwaterde naar 4,3%. Op 16 augustus […]

Deelnemingsrechten teakplantage in goede justitie gewaardeerd op € 300.000

X bezat participaties in plantages met teakbomen in Brazilië en Costa Rica die hij had gekocht van A en B voor respectievelijk € 72.700 en € 500.000. De door B uitgegeven participaties waren in 2011 ingetrokken en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen waren ingebracht in beleggingsfonds C dat werd beheerd door beleggingsfonds D. X vermeldde in […]

Dubbele betaalverzuimboeten onrechtmatig en daarom integrale PKV

BV X exploiteerde een belastingadvies- en accountancykantoor. Zij gaf over oktober 2018 een te betalen bedrag aan BTW aan van € 348, dat op 28 november 2018 van haar bankrekening werd afgeschreven onder het betalingskenmerk “november 2018” in plaats van oktober 2018. De inspecteur legde een naheffingsaanslag BTW op over oktober 2018 (de eerste naheffingsaanslag) met […]

Rentelast op € 3,8 mln-lening non-existent: renteaftrek terecht geschrapt

A en B dreven samen een onderneming waarbij zij voornamelijk bijna failliete vennootschappen opkochten, reorganiseerden en verkochten. Zij brachten hun projecten onder in vennootschappen die indirect toebehoorden aan B. Tot de structuur behoorde vennootschap C, opgericht naar het recht van de Britse Maagdeneilanden en toebehorend aan B. C was onder meer (indirect) aandeelhouder van BV […]

Afschaffing jubelton kan niet eerder dan per 2024

Minister Kaag van Financiën heeft antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer over het coalitieakkoord. Wij ontlenen daaraan het volgende: In het coalitieakkoord is afgesproken dat de schenkingsvrijstelling eigen woning (de zogenoemde jubelton) per 2024 wordt afgeschaft. Deze schenkingsvrijstelling is onderdeel van de aangifte schenkbelasting. Bij het afschaffen moet het onderdeel uit de aangifte […]

Platform BTW verschuldigd in periode van dienstverrichting

BV A bood een internetplatform aan waar klanten, met name ondernemers, advertenties op konden plaatsen om hun diensten en/of producten te verkopen. Een klant maakte zijn eigen advertentie en zette deze geautomatiseerd op het platform zonder tussenkomst van BV A. Het plaatsen van een advertentie was in beginsel gratis, maar er bestond een mogelijkheid om […]

meer resultaten:
1