Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5772:
Betalingsregeling coronabelastingschulden niet verruimd, wel flexibiliteit

In oktober 2022 start de betalingsregeling van de Belastingdienst voor het aflossen van de opgebouwde coronabelastingschuld. De opgebouwde belastingschuld mag in 5 jaar worden afgelost met ingang van 1 oktober 2022. Hoofdregel is dat dit in 60 gelijke maandelijkse termijnbedragen gebeurt. De betalingsregeling geldt voor de totale belastingschuld van de ondernemer tot 1 april 2022, […]

Geen objectieve winstverwachting voor onderneming van arbeidsongeschikte

X claimde in zijn aangifte IB 2017 een verlies uit onderneming van € 3.156. In de jaren 2012 tot en met 2017 had hij geen omzet gerealiseerd. In verband met de kosten varieerde het resultaat tussen enkele honderden tot enkele duizenden euro’s negatief. De inspecteur stelde vragen aan X over zijn aangifte IB 2017 en vroeg […]

Gepensioneerde Nederfransman volgens Bossche richtlijnen extra aftrekpost

De met zijn echtgenote in Frankrijk wonende gepensioneerde Nederlander X claimde in zijn aangifte IB 2015 en 2016 aftrek in verband met negatieve inkomsten uit eigen woning en specifieke zorgkosten. In die jaren ontving X een AOW-uitkering van respectievelijk € 9.410 en € 9.642, en een pensioen van € 32.861 van Stichting Pensioenfonds ABP. Zijn […]

BTW-voordrachtenvrijstelling voor organisator HOVO-cursussen

Stichting X hield zich bezig met het verzorgen en bevorderen van hoger onderwijs voor ouderen (HOVO). X stelde dat haar activiteiten waren vrijgesteld van BTW op grond van de voordrachtenvrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel p, Wet OB. Rechtbank Noord-Nederland en Hof Arnhem-Leeuwarden waren het met X eens. Volgens het Hof bestonden de HOVO-cursussen uit […]

Kamervragen over verplichting tot gebruik van e-Herkenning

Rechtbank Gelderland besliste op 15 februari 2022 dat er geen wettelijke basis is om een inhoudingsplichtige te verplichten om eHerkenning te gebruiken bij het doen van aangifte loonheffingen. A-G Niessen heeft echter cassatie in het belang der wet gevorderd. Volgens de A-G heeft de verplichting om aangifte te doen door middel van eHerkenning wél een wettelijke basis in […]

Beleidsbesluit rechtsherstel box 3

De staatssecretaris heeft het beleidsbesluit rechtsherstel box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd en in de Staatscourant geplaatst. Met het beleidsbesluit wordt de reikwijdte en de inhoud van het rechtsherstel in box 3 naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad uitgewerkt. Door de publicatie van het beleidsbesluit kan per 1 juli 2022 worden […]

Boete van 25% voor onterecht toepassen margeregeling door autohandelaar

De inspecteur legde aan autohandelaar X een naheffingsaanslag op voor vier auto’s die zij eind 2014 volgens haar facturen onder de margeregeling had verkocht, maar waarvan zij geen inkoopverklaringen had. Over de naheffing BTW van € 21.978 legde de inspecteur ook een vergrijpboete van 25% op. X ging in beroep. Rechtbank Noord-Nederland besliste dat de […]

Verlies op participatie in filmfonds toch aftrekbaar door fout inspecteur

X claimde in zijn aangifte IB over 2015 een verlies van € 20.000 uit filmfonds A en € 7.950 uit filmfonds B. Filmfonds A was een stille maatschap die films F en G exploiteerde. De inspecteur legde de aanslag op conform de aangifte. Later vroeg de inspecteur informatie op bij filmfonds A. De inspecteur wilde onder meer […]

Telecomaanbieder niet verplicht tot verstrekken gsm-gegevens aan fiscus

In het kader van een woonplaatsonderzoek naar verschillende natuurlijke personen vroeg de Belgische Belastingdienst telecomaanbieder X om facturen met belgegevens van bepaalde gsm-nummers te verstrekken. De houders van die gsm-nummers deden in België geen aangifte IB, terwijl zij daartoe volgens de Belastingdienst verplicht waren omdat ze in België woonden. De door X uitgereikte facturen vermeldden […]

Startende autohandelaar geen BTW-ondernemer; naheffingen van tafel

X stond van januari 2013 tot medio 2015 in het handelsregister ingeschreven met een eenmanszaak die zich bezighield met de handel in en reparatie van auto’s. X beschikte voor zijn eenmanszaak over een website en plaatste advertenties op online platforms. Hij deed over 2015 IB-aangifte naar een belastbaar inkomen van nihil. Verder gaf hij over […]

meer resultaten:
1