Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5155:
Verwijzing voor dienstbaarheidscriterium opslagbedrijf

BV X verwierf op 30 juni 2015 alle aandelen in BV Y, een concurrerend selfstoragebedrijf met 23 vestigingen. De bedrijfsvoering van BV Y omvatte het ter beschikking stellen van opslagruimten aan klanten met heel veel aanverwante diensten, zoals begeleiding en advisering, assisteren bij het opslaan en verwijderen van materialen, verkoop van inpak- en/of opslagmaterialen, het […]

A-G: beslissing over box 3-stelsel niet aan feitenrechter

De rendementsgrondslag van X en zijn echtgenote bedroeg in 2017 in totaal € 905.265. In zijn aangifte IB 2017 rekende X daarvan € 660.400 aan hemzelf toe, wat resulteerde in een box 3-heffing van € 8.724 en € 45 aan box 3-heffing voor zijn echtgenote. X maakte bezwaar tegen zijn aanslag IB 2017, omdat hij […]

Artikel 10a AWR-boete van bijna € 120.000 voor balanspost BTW van tafel

BV X vermeldde zowel in haar aangifte Vpb voor 2014 als voor 2015 een balanspost "te betalen omzetbelasting". Over 2014 was volgens BV X € 104.856 verschuldigd en over 2015 € 112.065. De inspecteur legde na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag BTW op, met daarbij een vergrijpboete van € 117.729 op grond van artikel 10a AWR. […]

Wijziging TVL-regeling eerste kwartaal 2021

De staatssecretaris heeft de wijzigingsregeling van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijzigingsregeling worden de berekening en hoogte van de subsidie voor het eerste kwartaal van 2021 aangepast. Hierdoor bedraagt het subsidiepercentage onafhankelijk van het omzetverlies 85% en worden zowel het […]

Uitbraak coronavirusverlengde redelijke termijn voor IMSV

X ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2019 van zijn appartement van € 209.000. X beriep zich op de meerderheidsregel van het gelijkheidsbeginsel en wees op aantal appartementen in hetzelfde appartementencomplex met een gelijke grootte waarvan de WOZ-waarde was vastgesteld op € 187.000. Recht-bank Rotterdam verwierp het beroep op het gelijkheidsbeginsel en besliste dat de […]

Streep door verzuimboete bij dividenduitkering aan Russische aandeelhouder

BV X stelde op in augustus 2017 een bedrag van € 1.000.000 dividend over 2016 ter beschikking aan haar in de Russische Federatie gevestigde enig aandeelhouder Y. Hierover werd 5% (€ 50.000) aan dividendbelasting ingehouden en op 20 september 2017 afgedragen. Bij de aangifte vermeldde BV X dat het lagere verdragspercentage van 5% was toegepast. […]

DGA 2 jaar in cel plus 7 jaar beroepsverbod voor BTW-fraude van € 2,2 mln

De Belastingdienst stelde een onderzoek in naar een kwartaalaangifte BTW van BV A, omdat er een opvallend verschil zat tussen de aangegeven omzet vergeleken met voorgaande kwartalen. Toen uit de inkoop- en verkoopfacturen van BV A bleek dat die niet klopten, breidde de inspecteur het onderzoek uit naar BV B. De Belastingdienst concludeerde dat door […]

Verschoningsrecht advocaat voor derdengeldrekening

Mevrouw X boekte ultimo 2009 het saldo van haar KB Lux-bankrekening van € 436.000 over naar de derdengeldenrekening van haar advocaat Y. In mei 2016 vroeg de Belastingdienst om informatie over de geldstromen, maar mevrouw X wilde die niet geven en haar advocaat Y weigerde ook om inzage te geven in de derdengeldenrekening. De Belastingdienst […]

Postregistratiesysteem gemeente overtuigde niet: dwangsom van € 1.442

X maakte op 27 maart 2018 bezwaar tegen een WOZ-beschikking. Eind 2018 verdaagde de gemeente de termijn voor het doen van uitspraak op bezwaar met zes weken vanaf 1 januari 2019. Op 14 februari 2019 stelde X de gemeente in gebreke wegens het niet tijdig beslissen op het bezwaar. Toen een reactie uitbleef, ging X […]

Gemachtigde bij herhaling onbereikbaar: hoorplicht niet geschonden

Gemachtigde A maakte namens X bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting en verzocht om telefonisch te worden gehoord. Bij brief van 29 maart 2019 gericht aan het postadres van A nodigde de gemeente hem uit voor een telefonische hoorzitting op 18 april 2019 om 10.00 uur. X noch A was op dit tijdstip telefonisch bereikbaar. De […]

meer resultaten:
1