Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4195:
Aftrek vergoeding voor gebruik privépanden beperkt tot voordeel box III

X exploiteerde in een eenmanszaak een zorginstelling. Begin 2012 kreeg zij bericht van de gemeente dat haar onderneming per direct moest vertrekken uit het bedrijfspand. De onderneming werd daarop voortgezet in drie appartementen en de tot dan toe eigen woning van X en haar partner. Zij woonden heel 2012 in een huurwoning. In haar aangifte […]

A-G Niessen: onverplichte storting bij notaris nog box III-vermogen

X richtte op 31 december 2012 BV A op. Op diezelfde dag stortte hij € 1,5 mln op de kwaliteitsrekening van de notaris onder de vermelding "Agiostorting BV A". Dit bedrag werd vervolgens op 21 januari 2013 op de bankrekening van BV A gestort. Verder werd op de tbs-balans van X per 1 januari 2013 […]

Beroep op inkeerregeling voor verzwegen UBS-rekening succesvol

X meldde op 30 juni 2016 aan de inspecteur dat hij niet eerder aangegeven vermogen bezat op een bankrekening in Zwitserland. Een deel daarvan kwam van een bankrekening bij de UBS in Zwitserland. X had die rekening in februari 2014 opgeheven omdat de UBS haar cliënten had gevraagd om bewijs dat zij volgens de regels […]

Sloopwoningen niet af te waarderen tot waarde ondergrond

Woningcorporatie X liet in 2011 in het kader van drie nieuwbouwprojecten 90 van haar sociale huurwoningen slopen. De nieuwbouw betrof sociale huurwoningen, duurdere huurwoningen en koopwoningen. De inspecteur accepteerde bij de aanslagregeling Vpb 2011 een afwaardering van de sloopwoningen naar de lagere bedrijfswaarde (opstallen inclusief ondergrond) voorafgaand aan de sloop. X ging in beroep omdat […]

Onderzoek naar heffing over kapitaalinkomen DGA’s

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het Scandinavische duale stelsel voor het belasten van directeur-grootaandeelhouders. Een duaal belastingstelsel is een stelsel dat kapitaalinkomen en arbeidsinkomen apart belast, waarbij kapitaalinkomen in beginsel tegen een (relatief laag) uniform tarief wordt belast en arbeidsinkomen tegen een (hoger) progressief tarief. Vanuit fiscaal perspectief is er daarom voor […]

Hof akkoord met Amsterdamse erfpachtcorrectie op WOZ-waarde

De woning van X in Amsterdam stond op grond die X in erfpacht had. De gemeente had bij de berekening van de WOZ-waarde voor 2017 van € 190.000 een erfpachtcorrectie toegepast, waarbij was uitgegaan van de canonbetalingen die nog verschuldigd zouden worden. Daarbij was een aanname gedaan van de hoogte van de canon na afloop […]

Wetsvoorstel voor invoering vliegbelasting bij Tweede Kamer ingediend

De staatssecretaris heeft het wetvoorstel Wet vliegbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een Europese belasting op luchtvaart. Ook als er ruim draagvlak is voor een Europese vliegbelasting, is het echter niet realistisch te veronderstellen dat nieuwe regelgeving per 2021 […]

Hof stelt aanvullende eis aan belang bij bepleiten hogere WOZ-waarde

De WOZ-waarde 2017 van het winkelpand van X in het centrum van Eindhoven was vastgesteld op € 2.711.000. X maakt bezwaar en stelde dat de WOZ-waarde moest worden verlaagd omdat sprake was van verloedering van de omgeving en achterstallig onderhoud. De gemeente wees het bezwaar af, waarna X in beroep ging. Op de zitting bepleitte […]

Via kort geding geen inzage in stukken tripartiete overleg en strafdossier

Mevrouw X had een bankrekening bij Credit Suisse. Zij had aan de Belastingdienst diverse stukken overgelegd waaruit bleek dat er in elk geval in 2012 ruim € 1 mln op de rekening stond. De inspecteur vond dat X onvoldoende had onderbouwd wat de herkomst van het vermogen was. Hij legde over 2004 tot en met […]

100% vrouwelijke samenstelling belastingkamer geen reden voor wraking

X diende bij Hof Den Haag een wrakingsverzoek in omdat zijn verzoek om uitstel van de zitting was afgewezen door drie vrouwelijke raadsheren van Hof Amsterdam. Volgens X had de vrouwelijke rechter in eerste aanleg een dubieuze, vooringenomen en niet-objectieve uitspraak gedaan en de drie vrouwelijke raadsheren in hoger beroep konden volgens hem zijn beïnvloed […]

meer resultaten:
1