Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3358:
EU-Hof: BTW-koepelvrijstelling niet bij verzekeringen en financiële diensten

Een Letse rechter legde het EU-Hof van Justitie in 2015 een groot aantal prejudiciële vragen voor over de BTW-vrijstelling voor een zelfstandige groepering van personen in de zin van artikel 132, lid 1, onderdeel f, BTW-Richtlijn 2006 in de zaak DNB Banka. Het EU-Hof besliste dat de vrijstelling van artikel 132, lid 1, letter f, […]

Niet-aangeven a.b.-winst na overlijden echtgenote navorderbaar

X en Y waren in algemene gemeenschap van goederen gehuwd. Tot de gemeenschap van goederen behoorden alle aandelen in BV A. In 2010 overleed X en Y was haar enig erfgenaam. Hij gaf in de aangifte IB 2010 van X geen inkomen aan, maar vermeldde wel dat sprake was van een a.b. De aanslag IB […]

Zwarte omzet discotheek als winstuitdelingen belast bij eigenaar

X was directeur en enig aandeelhouder van een BV die een discotheek exploiteerde. Nadat Rechtbank Den Haag had beslist dat de inspecteur de BV terecht naheffingsaanslagen BTW en navorderingsaanslagen Vpb met vergrijpboeten had opgelegd wegens verzwegen omzet, legde de inspecteur navorderingsaanslagen IB met vergrijpboeten op aan X over 2006 tot en met 2009. Het geld […]

Stamrecht viel in 2007 vrij nadat geen uitkeringen meer waren gedaan

X kreeg in 1991 van zijn werkgever een ontslagvergoeding in de vorm van een stamrecht dat was ondergebracht bij BV Y die sinds 1994 uitkeringen deed aan X. In januari 2007 werd X 65 jaar. In zijn aangiften IB gaf hij de uitkeringen tot en met 2007 aan als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. In de […]

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 naar Tweede Kamer

Aan het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 ontlenen wij het volgende: De inkeerregeling wordt afgeschaft. De overtreder die zich uiterlijk twee jaar na het begaan van de opzettelijke of grofschuldige overtreding meldt bij de inspecteur, zal ook voor belastingjaren waarvoor hij uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte […]

Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer

Op 19 september 2017, de derde dinsdag in september, werden traditiegetrouw de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Belastingplan 2018 staan uitsluitend maatregelen waarvan het onontkoombaar is dat ze per 1 januari 2018 ingaan. Het is een optelsom van jurisprudentie, Europese regelgeving en eerder aangekondigde maatregelen, […]

Belastingdienst ziet toenemend gebruik fonds voor gemene rekening

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op Kamervragen over de populariteit van het fonds voor gemene rekening. Door de belastingadviespraktijk en in de vakliteratuur worden verschillende argumenten aangehaald voor het beleggen door middel van een open fonds voor gemene rekening. Zo wordt genoemd dat het fonds door de verschillen tussen box II en box III een […]

Negatieve waardeontwikkeling renteswaps niet aftrekbaar

BV X had leningen met een variabele rente bij banken afgesloten. Om het risico te beperken van een stijgende marktrente en een fluctuerende cash flow, sloot BV X in 2008 en 2009 renteswaps af. De swaps hadden tot gevolg dat BV X over een fictieve hoofdsom een vast bedrag aan rente aan de bank betaalde […]

Overgangsregeling privégebruik auto van de zaak niet discriminerend

Rechtbank Den Haag heeft in een viertal proefprocedures beslist dat de overgangsregeling zoals deze na de inwerkingtreding van de Wet uitwerking autobrief II luidde, niet in strijd was met het gelijkheidsbeginsel en ook geen individuele en buitensporige last opleverde. De vier werknemers gingen in beroep tegen de over hun loon van januari 2017 ingehouden LB. […]

Mogelijke aansprakelijkstelling geeft geen bezwaarrecht

De inspecteur legde een naheffingsaanslag BTW van € 21.799 op aan autorijschool v.o.f. A. Vennoot X maakte op eigen naam bezwaar tegen de naheffingsaanslag maar tekende namens de v.o.f. beroep aan tegen de uitspraak op bezwaar van de inspecteur. X trok dit beroep daarna in. Medevennoot Y maakte op eigen naam bezwaar tegen de naheffingsaanslag. […]

meer resultaten:
1