Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4033:
Spelregels omzetting verlies uit aanmerkelijk belang in belastingkorting

De Belastingdienst heeft op het Forum Fiscaal Dienstverleners een handreiking gepubliceerd over het omzetten van een verlies uit aanmerkelijk belang (a.b.) in een belastingkorting van 25% van het onverrekende verlies na afloop van de "wachtperiode". Deze periode loopt af in het tweede jaar nadat het a.b. is geëindigd. Na de wachtperiode kan een schriftelijk verzoek […]

Ook belastingrente bij naheffing wegens per abuis toepassen laag BTW-tarief

BV X liet de inspecteur op 17 januari 2014 weten dat zij in de jaren 2009 tot en met 2012 per vergissing het verlaagde BTW-tarief had toegepast. De inspecteur legde vervolgens naheffingsaanslagen BTW op voor het verschil tussen het verlaagde en het algemene tarief. Er werd over 2009 en 2010 € 18.150 en € 10.901 […]

Gemachtigde niet afgetikt voor verzending bezwaar per fax naar Rechtbank

X voldeed op 8 november 2017 BPM op aangifte. Zijn gemachtigde (A) stuurde op 18 december 2017 een bezwaarschrift per fax naar de Rechtbank. Hij stuurde het bezwaarschrift ook per gewone post naar de Belastingdienst, waar het op 29 december 2017 binnenkwam. De inspecteur verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding omdat het volgens hem bewust […]

Fiscus te laat met navorderen € 1 mln aan cocaïne-inkomsten

Naar aanleiding van een cocaïnevangst in 2011 werd een strafrechtelijk onderzoek naar X ingesteld. In 2015 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, en een boete van € 70.000. De inspecteur legde vervolgens op 14 april 2016 een navorderingsaanslag IB over 2010 op naar een belastbaar inkomen uit werk en […]

Natuurlijk persoon kon niet in beroep tegen aan BV opgelegde parkeerbon

Gemachtigde Y maakte bezwaar tegen de aan BV A opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. In het bezwaarformulier vermeldde Y echter niet BV A als belanghebbende maar de heer X. Er was geen machtigingsformulier bij het bezwaar gevoegd en dat werd ook niet verstrekt na een verzoek van de gemeente. De gemeente verklaarde daarop het bezwaar niet-ontvankelijk. Y […]

Stimuleringspremie Belastingdienst ook bij ontslag tijdens levensloopverlof

X was in dienst van de Belastingdienst en had levenslooptegoed gespaard. Van 1 april tot 1 november 2014, van 1 januari tot 1 december 2015 en in 2016 nam X levensloopverlof op. Hij maakte tegelijkertijd gebruik van de PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren), was gedeeltelijk met keuzepensioen en ontving vanaf 1 maart 2015 een WIA-uitkering. Op […]

Hoge Raad legt meestbegunstigingsclausule in verdrag met Zuid-Afrika ruim uit

X Ltd was gevestigd in Zuid-Afrika en bezat alle aandelen in BV Y in Nederland. BV Y keerde in april 2013 bijna € 11 mln aan dividend uit aan X Ltd en hield daarop 5% dividendbelasting in. X Ltd stelde dat de dividenduitkering was vrijgesteld van dividendbelasting door de meestbegunstigingsbepaling in artikel 10, lid 10, […]

Proefslapen, cadeaubonnen en matrassen één naar algemeen BTW-tarief belaste prestatie

BV X verkocht via internet en in showrooms matrassen en boxsprings. Op haar website stond dat bestellingen werden uitgevoerd zonder dat BTW in rekening werd gebracht omdat de klant ook een cadeaubon aanschafte in het kader van haar Living Comfort Zorgplan. De prijs voor de bestelde matras werd op de factuur gesteld op nul euro […]

Via vof werkzame post- en pakketbezorger in dienstbetrekking

X was tot december 2006 als postbezorger in loondienst bij (een rechtsvoorganger van) postbedrijf F. Vanaf december 2006 tot 1 december 2007 werkte hij als post- en pakketbezorger via BV A. Per 1 december 2007 was X één van de 16 vennoten van vof C waarin de vennoten voor gezamenlijke rekening en onder gemeenschappelijke naam […]

Onbevoegd getapte telefoongesprekken niet bruikbaar in proces BTW-fraude

Peter Dzivev werd ervan verdacht aan het hoofd te staan van een criminele organisatie die onder meer BTW-fraude had gepleegd. De Bulgaarse autoriteiten kregen van de rechter in Sofia toestemming om het telefoonverkeer van Dzivev en drie andere verdachten af te tappen. De strafrechter in de zaak tegen Dzivev en de drie anderen twijfelde eraan […]

meer resultaten:
1