Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3685:
Terugdraaien meegeven verliezen dochter kon niet zonder haar toestemming

De f.e. voor de Vpb tussen BV X en BV Y werd in verband met de voorgenomen verkoop van de aandelen BV Y op verzoek per 1 januari 2015 verbroken. In de verkoopakte van de aandelen was onder meer opgenomen dat de koper bovenop de verkoopprijs nog € 8.000 aan BV X zou betalen als […]

A-G: fraude van € 19,5 mln door belastingambtenaar navorderbaar

BV X ontving van de Belastingdienst € 19,5 mln op haar bankrekening. De betaling was het gevolg van fraude van belastingambtenaar Y die via een ambtshalve verminderingsbeschikking € 19,5 mln aan te verrekenen dividendbelasting in het computersysteem van de Belastingdienst had opgenomen. Y was al jaren een kennis van A, aandeelhouder van BV X. Het […]

Boete bij navordering van niet-aangegeven a.b.-winst vernietigd

X verkocht in 2014 zijn aandelen BV A voor € 400.000 aan zijn broer Y. In de onderhandse verkoopovereenkomst was opgenomen dat de koopprijs zou worden aangepast als de resultaten van BV A daartoe aanleiding gaven. In de daarna opgemaakte notariële akte was daarover echter niets opgenomen. Daarin stond dat de koopprijs € 400.000 bedroeg […]

Samenstel van inruilacties auto’s was geen schenking van auto aan vader

De zoon van X overleed in 2014. Naar aanleiding van de aangifte erfbelasting van de zoon stelde de inspecteur vragen. De adviseur van de zoon beantwoordde die vragen. De volzin "in 2012 heeft de zoon een auto voor zijn vader aangeschaft als cadeautje. Zo heeft hij veel meer zaken aan derden geschonken waarvan de kinderen […]

Door inspecteur vernietigde informatiebeschikking geen reden integrale PKV

BV X maakte in 2011 afspraken met de inspecteur over haar deelname in een scheepvaart-CV en de toepassing van willekeurige afschrijving. In juli 2016 stelde de inspecteur een onderzoek in en concludeerde daaruit dat BV X in 2011 een verkeerde voorstelling van zaken had gegeven. Tijdens een bespreking in september 2016 was volgens de inspecteur […]

Boekwinst kledingzaak door te schuiven naar studioverhuur

X zette in 2011 de staking van zijn kledingzaak in gang. In 2012 was de onderneming geheel gestaakt. Met de verkoop van het winkelpand behaalde X op 1 september 2011 een boekwinst van € 891.807 waarop hij de faciliteit van artikel 3.64 Wet IB (doorschuifregeling bij staking) toepaste. Op 1 augustus 2011 kocht X een […]

Premiestorting na verkoop onderneming slechts deels aftrekbaar

X verkocht op 31 december 2011 zijn onderneming. De koper maakte de koopsom van € 250.000 op verzoek van X over naar aan bankrekening van BV A, waarvan X directeur en enig aandeelhouder was. Op 29 juni 2012 stortte BV A € 100.000 op een rekening van verzekeringsmaatschappij NV Z in het kader van een […]

Aanslag OZB voor pas op 2 januari leeggehaalde bedrijfsruimte niet juist

X huurde per 1 juli 2015 een bedrijfsruimte voor een periode van vijf jaar. Op 6 december 2016 beëindigden X en de verhuurder de huurovereenkomst per 31 december 2016. Het pand zou op die datum leeg moeten zijn. Omdat het pand vol stond met artikelen voor woondecoratie en het een hele klus was om in […]

Per fax ingediend bezwaarschrift tijdig verzonden én tijdig ontvangen

X stuurde op 28 september 2016 een e-mail naar de gemeente Vught waarin hij herinnerde aan zijn brief van 3 juni 2016 met betrekking tot de op 30 april 2016 gedagtekende WOZ-beschikking 2015 voor zijn woning. De gemeente verklaarde het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk. X ging in beroep en stelde dat zijn gemachtigde op 3 […]

Borgstelling DGA voor verplichtingen van nu en de toekomst onzakelijk

X en zijn broer waren ieder voor 50% aandeelhouder van BV A die op haar beurt de aandelen van vijf BV’s bezat. X verkreeg in juni 2009 het 50%-belang van zijn broer voor € 1. In de jaren 2008 tot en met 2011 verstrekte de bank leningen aan BV A, maar de aandeelhouders onder wie […]

meer resultaten:
1