Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3937:
Claim van de Staat op voor foute IB-aangiften veroordeelde adviseur afgewezen

X was strafrechtelijk veroordeeld omdat hij op grote schaal voor derden onjuiste aangiften IB had ingediend. De Staat vorderde daarna van X een vergoeding van de kosten om de ten onrechte toegekend IB-teruggaven terug te halen: de kosten die de Belastingdienst had gemaakt om 3.697 aangiften te controleren, navorderingsaanslagen vast te stellen en in te […]

Fiscus houdt nauwelijks informatie bij over medeplegersboeten

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op een WOB-verzoek van mr. P.W. Kok van Proced in Amstelveen over medeplegersboeten. Volgens het BBBB worden boeten aan de medepleger, de doen pleger, de uitlokker, de medeplichtige, de feitelijk leidinggever of de opdrachtgever opgelegd, met voorafgaande toestemming van het Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBel). Een draaiboek of praktijkhandleiding voor het aanvragen […]

Antwoorden op vragen over fouten bij WOZ-waardering door gemeenten

Uit cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat in de periode juni 2014 tot en met september 2018 bij 95 gemeenten op enig moment sprake was van een onzorgvuldige uitvoering van de Wet WOZ en daarom sprake was van een negatieve beoordeling van de Waarderingskamer. De oorzaken van deze negatieve beoordeling door de Waarderingskamer zijn divers. […]

Na tien aangifteverzuimen op rij € 4.920 boete voor niet-indienen IB-aangifte

X deed ondanks daartoe te zijn uitgenodigd, herinnerd en aangemaand geen aangifte IB 2012 en 2013. De inspecteur stelde de aanslagen IB 2012 en 2013 daarom ambtshalve vast en legde X voor beide jaren een verzuimboete op van € 4.920. X ging in beroep tegen de voor het jaar 2012 opgelegde boete. Hof Amsterdam stelde […]

Werknemer Europol kreeg premiedeel heffingskorting niet

De in Nederland wonende X ontving als werknemer van Europol een belastingvrij salaris van € 41.392. Bij het vaststellen van het te betalen bedrag aan IB nam de inspecteur heffingskortingen voor de IB in aanmerking maar niet voor de volksverzekeringen. Hof Den Haag besliste net als Rechtbank Den Haag dat X geen recht had op […]

Kantoor in Duitsland nog geen reden toepassing verdedigingsbeginsel bij IB-aanslag

Na een onderzoek bleek dat X had deelgenomen aan een aantal BTW-carrousels, waarna de inspecteur concludeerde dat 5% van de 19% niet-voldane BTW was toegekomen aan X. De inspecteur legde (navorderings)aanslagen IB op over 2008 tot en met 2010 en een voorlopige aanslag IB over 2011. De aanslagen werden op dezelfde dag per deurwaardersexploten betekend […]

Aftrek dubbele belasting door opgewekt vertrouwen in oude correspondentie

X woonde in Nederland en was sinds 2002 in dienstbetrekking bij een bedrijf in Zwitserland. Tot 2009 werkte hij aan boord van motortankschip A en daarna aan boord van motortankschip B. X maakte in zijn aangiften IB 2011 en 2012 aanspraak op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor zijn loon uit Zwitserland, zoals […]

Winstgrens subjectieve Vpb-plicht vereniging niet naar rato

De in 2010 opgerichte beroepsvereniging X verrichtte zowel belaste als onbelaste activiteiten voor de Vpb. In 2010 bedroeg haar belastbare winst € 9.884, in 2011 € 28.433 en in 2012 € 31.414. De inspecteur legde een navorderingsaanslag Vpb 2012 op, omdat de vrijstelling van artikel 6 Wet Vpb volgens hem niet van toepassing was. Hij […]

Bronbelasting op rente en royalty’s pakt € 22 mld aan belastingontwijking aan

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop hij zijn aanpak van belastingontwijking wil monitoren. Hij heeft ook een planningsoverzicht meegestuurd met alle maatregelen van dit kabinet om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken. De staatssecretaris stelt voorop dat het meten van de omvang van belastingontwijking een lastige kwestie blijkt aangezien zowel […]

Verrekenbare bronbelasting op EU-dividenden niet meer dan 15%

X ontving in 2013 uit Duitsland, Frankrijk en Spanje in totaal € 123.381 aan dividend waarop € 33.994 aan buitenlandse bronbelasting was ingehouden. In zijn aangifte IB 2013 nam hij het volledige bedrag van € 33.994 in aanmerking als verrekenbare bronbelasting, maar de inspecteur hield maar rekening met € 18.507 ( € 123.381 x 15%). […]

meer resultaten:
1