Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4868:
Notaris door instructies niet aansprakelijk voor niet-aangeven 2%- tarief ODB

X kocht van zijn vader Y een woning die in 1953 was aangekocht door De Provincie Limburg voor de planologische dienst en sinds 2002 in gebruik was bij de Universiteit Maastricht. In de door de naast het pand wonende notaris A opgestelde akte van levering van 10 juni 2016 werd het pand omschreven als kantoorpand […]

Amaril-onderzoek bewees dat coffeeshophouder in NL woonde: informatiebeschikking intact

X exploiteerde van 1 juli 1997 tot september 2009 in Nederland een coffeeshop. Volgens de gemeentelijke basisadministratie woonde hij vanaf 9 september 2002 in het buitenland, maar vanaf 8 november 2013 stond hij in Nederland ingeschreven. Hij deed voor de jaren 2003 tot en met 2013 aangifte IB als buitenlands belastingplichtige. Naar aanleiding van de […]

BTW-teruggaafregeling oninbare vorderingen niet versoepeld

Staatssecretaris Vijlbrief heeft op Kamervragen geantwoord dat hij geen aanleiding ziet om een versoepeling aan te brengen in de BTW-teruggaafregeling voor oninbare vorderingen. Ondernemers kunnen teruggaaf krijgen van in een vordering begrepen BTW wanneer komt vast te staan dat de afnemer de vordering niet of niet volledig zal betalen. Omdat het soms lang kan duren […]

Belastingadviseur wel degelijk beroepsmatig rechtsbijstandverlener

X ontving voor zijn units in een bedrijfsverzamelgebouw 25 aanslagen rioolheffing naar een totaalbedrag van € 6.162. Hij ging in beroep en stelde dat de bedrijfsunits moesten worden aangeslagen als garageboxen. Rechtbank Rotterdam was het daar niet mee eens. Het verzamelgebouw was een multifunctionele accommodatie met vrij indeelbare ruimte met door demonteerbare scheidingswanden te huren […]

Prejudiciële vragen over BTW-aftrek niet-nuttige prestaties

De Hongaaarse Amper Metal had met Sziget-Reklám Kft een overeenkomst gesloten voor het aanbrengen van reclame op racewagens van haar zakenpartner. De BTW over de vergoeding van 48 mln HUF bracht Amper in aftrek, maar de Hongaarse Belastingdienst weigerde dit en legde een naheffingsaanslag BTW op. De aan Amper in rekening gebrachte kosten van autoreclame […]

Aanslag autoverhuurder rechtsgeldig bij gevangenis afgegeven in envelop

X exploiteerde een autoverhuurbedrijf en een carwash. In mei 2017 werd hij aangehouden en werd zijn administratie in beslag genomen. Sindsdien zat hij in voorarrest. Kort daarna werd X aangemaand tot het doen van aangifte IB 2015. Toen die uitbleef, legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op met een vergrijpboete van 50%. Daarbij ging de […]

Huurinkomsten uit tuinhuis bij eigen woning belast in box 1

Tot de eigen woning van mevrouw X en haar echtgenoot behoorde een in 2011 gebouwd tuinhuis dat zij in 2015 via Airbnb verhuurden aan toeristen. In 2015 werd het tuinhuis 21 dagen verhuurd en ontving het echtpaar € 3.564 aan huuropbrengsten. De inkomsten uit de tijdelijke verhuur van het tuinhuis behoorde volgens de inspecteur op […]

Verzekeringsuitkering MH17-slachtoffer ook volgens Advocaat-Generaal Niessen bij erfgename belast als loon

Mevrouw A overleed in 2014 bij de ramp met de MH17. Zij was op het moment van het MH17-ongeluk in dienstbetrekking bij een onderdeel van een concern met een moedermaatschappij in de Verenigde Staten voor wie zij vele (internationale vlieg)reizen moest maken naar alle delen van de wereld. Die moedermaatschappij had voor haar een reis- […]

Verliesverrekening gelieerde partijen ook niet via vertrouwensbeginsel mogelijk

A was enig aandeelhouder van BV Y, die op haar beurt alle aandelen BV X in handen had. A bezat daarnaast aandelen in BV B en BV C. De aanslag Vpb 2016 van BV X werd op 19 mei 2018 overeenkomstig de ingediende aangifte opgelegd. In juni 2018 maakte BV X bezwaar en verzocht om […]

BTW-herziening ineens bij eerste ingebruikneming EU-proof

Stichting Schoonzicht liet in 2013 op eigen grond zeven appartementen bouwen die waren bestemd voor verhuur. Zij bracht daarvoor € 113.802 aan voorbelasting in aftrek omdat een integratieheffing op grond van artikel 3, lid 3, onderdeel b, Wet OB was te verwachten. Het complex werd in juli 2014 opgeleverd en vier appartementen werden met ingang […]

meer resultaten:
1