Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 13-11-2018

Fiscus houdt nauwelijks informatie bij over medeplegersboeten
De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op een WOB-verzoek van mr. P.W. Kok van Proced in Amstelveen over medeplegersboeten. Volgens het BBBB worden boeten aan de medepleger, de doen pleger, de uitlokker, de medeplichtige, de feitelijk leidinggever of de opdrachtgever opgelegd, met voorafgaande toestemming van het Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBel). Een draaiboek...
Claim van de Staat op voor foute IB-aangiften veroordeelde adviseur afgewezen
X was strafrechtelijk veroordeeld omdat hij op grote schaal voor derden onjuiste aangiften IB had ingediend. De Staat vorderde daarna van X een vergoeding van de kosten om de ten onrechte toegekend IB-teruggaven terug te halen: de kosten die de Belastingdienst had gemaakt om 3.697 aangiften te controleren, navorderingsaanslagen vast...
Verzoek om informatie over woning uit strafdossier geen fishing expedition
X kocht in 2009 voor € 1.350.000 een woning. In haar aangiften IB 2010, 2011 en 2012 voerde X de woning op als eigen woning. De aanslagen IB 2010 en 2011 werden conform de aangiften opgelegd. Toen de inspecteur eind 2014 in de krant las dat in de woning een...
Vragen uit wetgevingsoverleg over belastingpakket 2019 beantwoord
De staatssecretaris heeft voorafgaande aan de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019 en het wetsvoorstel Implementatie ATAD1 schriftelijk antwoord gegeven op vragen die de Tweede Kamer tijdens het wetgevingsoverleg van 9 november 2018 heeft gesteld. Wij ontlenen hieraan het volgende: De verruiming van de BTW-sportvrijstelling maakt geen onderscheid tussen...
Vrijstelling van assurantiebelasting voor brede weersverzekering
De Tweede Kamer nam bij de algemene politieke beschouwingen op 21 september 2018 een motie aan waarin zij de regering heeft gevraagd te onderzoeken of een vrijstelling van assurantiebelasting kan worden gerealiseerd voor de brede weersverzekering. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer laten weten dat deze vrijstelling zal worden ingevoerd....
Wrakingsverzoek rondom huwelijk dochter was misbruik van wrakingsrecht
X werd per aangetekende post uitgenodigd voor een zitting bij de belastingkamer van Rechtbank Den Haag op 8 oktober 2018 om 14.00 uur. De oproep voor de zitting werd daarna ook per gewone post verstuurd omdat X de aangetekende brief niet had opgehaald. X liet per e-mail van 8 oktober...
Navorderingsaanslagen "belastingontduiker" voortvarend genoeg opgelegd
X was op 6 maart 2014 via een derdenonderzoek geĆÆdentificeerd als houder van een bankrekening in Luxemburg. Nadat het OM een strafrechtelijk onderzoek was gestart, deed X in juli 2014 een inkeerverzoek. De inspecteur legde in december 2014 een navorderingsaanslag IB 2002 op en een aanslag IB 2011. De Officier...
WOB-verzoek over verstrekking bankgegevens door Belastingdienst
De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op een WOB-verzoek over het door de Belastingdienst verstrekken van door banken verstrekte gegevens van cliƫnten aan andere overheidsinstanties. Hij wijst erop dat alle verstrekkingen van gegevens van derden door de Belastingdienst zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag. Deze is afhankelijk van de instantie aan...
Niet-onderbouwde aftrekposten in IB-aangifte terecht geweigerd
X claimde in zijn aangifte IB 2015 aftrek van € 2.846 aan zorgkosten in verband met uitgaven voor extra gezinshulp, € 2.750 voor scholingsuitgaven en € 3.500 aan restant persoonsgebonden aftrek. De inspecteur weigerde de aftrek van in totaal € 9.096. X ging in beroep. Hof Den Haag besliste -...