Dossiers

Dossiers aangeboden door de redactie van Fiscaal up to Date.

Dossier: Hoge Raad

Dossier: Hoge Raad

Een overzicht van openstaande cassaties bij de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciƫle vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciƫle vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: WOZ-waarde

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.

Dossier: Beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Dossier: Beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is met ingang van die datum afgeschaft.

Dossier: Aansprakelijkheid belastingschuld

Dossier: Aansprakelijkheid belastingschuld

De Belastingdienst heeft op grond van de Invorderingswet diverse mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen voor een belastingschuld van een (rechts)persoon.

Dossier: Zwartspaarders

Dossier: Zwartspaarders

De fiscus trekt met het Rekeningenproject en de projecten Bank Zonder Naam, Derde Categorie en inmiddels Vierde Categorie alles uit de kast om verzwegen buitenlands vermogen na te vorderen.

Dossier: Maatregelen tegen belastingontduiking

Dossier: Maatregelen tegen belastingontduiking

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking zijn zowel internationaal als nationaal een groot aantal maatregelen genomen.