Dossiers

Dossiers aangeboden door de redactie van Fiscaal up to Date.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.

Dossier: coronacrisis

Dossier: coronacrisis

De coronacrisis treft ons allemaal. Bedrijven hebben het zwaar (gehad) sinds het kabinet vanaf maart 2020 maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Datzelfde kabinet heeft kort daarop verschillende maatregelen getroffen om deze bedrijven en de economie te beschermen. Over de vele maatregelen op fiscaal gebied schrijft Fiscaal up to…

Dossier: Hoge Raad

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: WOZ-waarde

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.

Dossier: ZZP

Dossier: ZZP

Het kabinet heeft aangegeven met nieuwe wetgeving schijnzelfstandigheid en oneigenlijke concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te willen tegengaan en meer duidelijkheid te willen geven voor opdrachtgevers en ZZP’ers over hun arbeidsrelatie.

Dossier: Aansprakelijkheid belastingschuld

Dossier: Aansprakelijkheid belastingschuld

De Belastingdienst heeft op grond van de Invorderingswet diverse mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen voor een belastingschuld van een (rechts)persoon.

Dossier: Zwartspaarders

Dossier: Zwartspaarders

De fiscus trekt met het Rekeningenproject en de projecten Bank Zonder Naam, Derde Categorie en inmiddels Vierde Categorie alles uit de kast om verzwegen buitenlands vermogen na te vorderen.

Dossier: Maatregelen tegen belastingontduiking

Dossier: Maatregelen tegen belastingontduiking

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking zijn zowel internationaal als nationaal een groot aantal maatregelen genomen.