Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is algemeen van aard en is in eigendom van Fiscaal up to Date, tenzij anders vermeld.

Alle op deze website opgenomen informatie is onder nadrukkelijk voorbehoud. Fiscaal up to Date kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie.

Het is niet toegestaan de inhoud van de website voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.