Door het oog van

Gele hesjes tegen verborgen rechtspraak

27 mei 2019

Met de rechtspraak is het een stuk minder goed gesteld dan gedacht: een stagnerende modernisering, een tekort aan professionele medewerkers en financiële schaarste bedreigen de rechtspraak. Dat constateerde de Commissie Visitatie Gerechten onlangs. In deze rapportage ontbrak een andere ernstige tekortkoming: aan de grondwettelijke verplichting tot openbaarheid van rechtspraak wordt in de verste…

 

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.